Limit skupiny F - Zdravotnícke pomôcky pre stomikov

Podskupina
Názov druhu zdravotníckej pomôcky
TriedaIndikačné obmedzeniamnožstvový LIMIT
F1
Jednodielny systém
F1.1.1 Jednodielne uzavreté vreckokolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
F1.1.2 Jednodielne uzavreté vrecko s elastickým adhezívomkolostómia
a ileostómia
60 kusov za mesiac
F1.1.3 Jednodielne uzavreté vrecko konvexnékolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
F1.2.1 Jednodielne výpustné vreckokolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
F1.2.2 Jednodielne výpustné vrecko konvexnékolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
F1.2.3 Jednodielne výpustné vrecko selastickým adhezívomkolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
F1.3 Jednodielne urostomické vreckourostómia30 kusov za mesiac
F2
Dvojdielny systém
F2.1.1 Dvojdielny systém – podložka, netvarovateľnákolostómia10 kusov za mesiac
F2.1.2 Dvojdielny systém – podložka, tvarovateľnáileostómia
a urostómia
15 kusov za mesiac
F2.1.3 Dvojdielny systém – podložka selastickým adhezívomkolostómia10 kusov za mesiac
ileostómia
a urostómia
15 kusov za mesiac
F2.2.1 Dvojdielny systém - uzavreté vreckokolostómia10 kusov za mesiac
F2.2.2 Dvojdielny systém – uzavreté vrecko selastickým adhezívomileostómia
a urostómia
15 kusov za mesiac
F2.3.1 Dvojdielny systém - výpustné vreckokolostómia
a ileostómia
60 kusov za mesiac
F2.3.2 Dvojdielny systém - výpustné vrecko selastickým adhezívomkolostómia
a ileostómia
60 kusov za mesiac
F2.4.1 Dvojdielny systém - urostomické vrecko
F2.4.2 Dvojdielny systém - urostomické vrecko selastickým adhezívomkolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
kolostómia
a ileostómia
90 kusov za mesiac
urostómia30 kusov za mesiac
urostómia30 kusov za mesiac
F3
Čistiace prostriedky pre stomikov
F3.1 Čistiaci roztok a telová voda150 ml za mesiac
F3.2 Čistiace rúško90 kusov za mesiac
F3.3 Odstraňovač náplasti tekutýkus za mesiac
(nie je možná súčasná preskripcia zo skupiny F3.4)
90 kusov za mesiac
(nie je možná súčasná preskripcia zo skupiny F3.3)
F3.4 Odstraňovač náplasti obrúsky
F4
Ochranné prostriedky pre stomikov
F4.1 Pasta alebo zásyp360 g za rok
F4.2 Ochranný krémkus za mesiac
F4.3 Ochranný sprejkus za mesiac
(nie je možná súčasná preskripcia zo skupiny F4.4)
F4.4 Ochranný film90 kusov za mesiac
(nie je možná súčasná preskripcia zo skupiny F4.3)
F4.5 Ochranné rúško10 kusov za mesiac
F4.6 Pohlcovač pachukus za mesiac
F4.7 Uhlíkový filter50 kusov za mesiac
F5
Pásy a prídržné prostriedky pre stomikov
dva kusy za rok
F6
Rôzne stomické príslušenstvo
F6.1 Vkladací krúžok10 kusov za mesiac
F6.2 Konektorkus za rok
F7
Irigačná súprava

a príslušenstvo
F7.1 Irigačná súpravakus za tri roky
F7.2 Príslušenstvo irigačnej súpravy
F7.2.1 Odvodné vrecko15 kusov za mesiac
F7.2.2 Nádržkakus za rok
F7.2.3 Zavádzací kónuskus za rok
F7.2.4 Krúžok prítlačnýkus za rok
F7.2.5 Doštičkakus za rok
F7.2.6 Zásobníkkus za rok
F8
Krytka stómie
30 kusov za mesiac
F9
Stomická zátka
F9 Jednodielna stomická zátkakolostómia20 kusov za mesiac
F10
Nočná drenážna súprava
10 kusov za mesiac
F11
Detské stomické pomôcky
F11.1 Detský jednodielny systémkolostómia
a ileostómia
podľa potreby
urostómia
F11.2 Detský dvojdielny systém - podložkakolostómia, ileostómia
a urostómia
podľa potreby
F11.3 Detský dvojdielny systém - uzavreté vreckokolostómia a ileostómia
F11.4 Detský dvojdielny systém - výpustné vreckopodľa potreby
F11.5 Detský dvojdielny systém - urostomické vreckokolostómia
a ileostómia
podľa potreby
urostómiapodľa potreby

Odporúčanie indikujúceho odborného lekára pre predpis zdravotníckych pomôcok skupiny F je možno použiť najviac dvanásť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej stómie, kedy sa ďalšie odporúčanie odborného lekára už nevyžaduje.

Mega teaser