Jednodielny a dvojdielny systém

Jednodielny systém sú stomické vrecká, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je lepiaca plocha. Tá sa po prispôsobení otvoru veľkosti stómie lepí na pokožku.

Dvojdielny systém tvorí vrecko a podložka. Podložka má z vnútornej strany lepiacu plochu, ktorou sa pomôckanalepína telo. Podložka by mala na pokožke vydržať najmenej dva dni. Vrecko dvojdielneho systému nemá vlastnú lepiacu plochu, ale pripevňuje sa k podložke. Je preto možné ponechať podložku na tele viac dní a meniť len vrecká.

Uzavreté a výpustné vrecká

Ako naznačujenázov, vrecko je v dolnej časti uzavreté. Tieto vrecká sú určené pre kolostomikov. Vrecko sa nevyprázdňuje akeďje do ⅓ až ½ naplnené stolicou, odstráni sa, vyprázdni a vyhodí do koša.

Výpustné vrecká majú na spodnej strane otvor, ktorý umožňuje podľa potreby vrecko vyprázdniť. Ideálne,keďje do ⅓ až ½ naplnené. Tento typ vreciek je určený predovšetkým pre ileostomikov a urostomikov.

Béžové a priehľadné vrecká

U väčšiny vreciek si môžete vybrať, či chcete jeho béžový alebo priehľadný variant. Priehľadné vrecká sa odporúčajú prvé dni až týždne po operácii, keď je treba stómiu častejšie kontrolovať.

Vystrihovateľné a nastrihnuté pomôcky

Vzhľadom na to, že lepiaca plocha pomôcok slúži na ochranu peristomálneho okolia, je nutné, aby dobre sedela. Vystrihovateľné lepiace plochy majú vždy základnú veľkosť otvoru, ktorý sa dá ľahko vystrihnúť presne podľa veľkosti a tvaru stómie. Sú ideálne predovšetkým po operácii, keď sa veľkosť stómie môže meniť. Hneď ako sa vaša stómia ustáli a budete vedieť jej veľkosť, môžete začať používať nastrihnuté pomôcky, ktoré vám ušetria čas s vystrihovaním. Sú vhodné tiež pre osoby s obmedzenou zručnosťou.

Plochá lepiaca plocha x konvexná lepiaca plocha

Lepiaca plocha pomôcok býva najčastejšie plochá, ale môže mať tiež rôznu veľkosť konvexity, čo znamená, že vrstva lepiacej plochy sa smerom k stómii zosilňuje, čo poskytuje bezpečnejšie a šetrnejšie priľnutie k pokožke,konvexná vložka pomôcky zaisťuje tlak v okolí stómie a pomáha povytiahnutiu stómie do vrecka. Konvexné produkty sú vhodné na zapadnuté alebo retrahované stómie, na stómie v kožnej riase či záhybe, na stómie na alebo pod úrovňou kože, na nesprávne vyšité stómie a pod. Použitie konvexných produktov vždy konzultujte so stomickou sestrou alebo ošetrujúcim lekárom.