Urostómia - všeobecné informácie

Je stómia na močovom systéme a slúži na odvod moču. Vyskytuje sa pomerne zriedkavo. Z dôvodu viacero možností chirurgického riešenia je jej umiestnenie rôzne. V stómii nie sú nervové zakončenia, a preto nie je citlivá. Stómia na močovom systéme môže byť vytvorená pomocou časti hrubého alebo tenkého čreva, kde črevo neplní funkciu rezervoára, ale ide iba o vhodnejšie vyvedenie močovodov do spoločného vývodu na brušnú stenu. Z tenkého čreva je niekedy možné vytvoriť takisto „rezervoár“. V tomto prípade je možná vedomá kontrola vylučovania pomocou katétra.

Cez urostómiu sa denne vylúči asi 1,5 litru moču v závislosti na množstve prijatých tekutín. Moč je agresívny a spôsobuje podráždenie pokožky.

Urostómia