Kolostómia - všeobecné informácie

Je vývod na hrubom čreve a ide o najčastejší typ stómie. Môže byť dočasná alebo trvalá. Môže byť vytvorená jedným otvorom (zvyšná časť čreva sa vyvedie cez brušnú stenu) alebo dvomi otvormi, tzv. dvojhlavňová stómia (dochádza k vyvedeniu kľučky hrubého čreva). Kolostómia môže byť vytvorená na slepom čreve, na priečnej časti hrubého čreva alebo na esovitej časti hrubého čreva. Objem a konzistencia stolice sú individuálne a závisia na umiestnení stómie na čreve. V stómii nie sú nervové zakončenia, preto nie je citlivá.Cekostómia

Stómia v oblasti slepého čreva. Nachádza sa na pravej strane podbrušia na úrovni pokožky. Jej vytvorenie sa aplikuje stále menej. Slúži na odľahčenie hrubého čreva.Sigmoideostómia

Je stómia na esovitej kľučke (sigmoideu) hrubého čreva. Stómia je umiestnená v ľavej časti podbrušia. Väčšinou je jednohlavňová s trvalým riešením. Najčastejšie je vytvorená po operácii nádorových ochorení, predovšetkým ak je nutné odstrániť konečník. Vyústenie zvyšnej časti hrubého čreva sa vykonáva cez brušnú stenu. Funkcia hrubého čreva tak zostáva zachovaná i napriek odstráneniu časti čreva. Stolica je okrem obdobia tesne po operácii formovaná.Transverzostómia

Stómia na priečnej časti hrubého čreva. Vyvádza sa nad pupkom v hornej časti brucha na jeho ľavej alebo pravej časti. Väčšinou ide o dvojhlavňovú stómiu, často dočasnú. Po operácii je stolica riedka, potom v závislosti na dĺžke zachovanej časti hrubého čreva a stravovaní kašovitá alebo formovaná.


Kolostómia - všeobecné informácie